Selecteer een pagina

Het gezin Beukers

Leuk dat u/jij een kijkje neemt op onze site!

Wij zijn Hans en Gerline Beukers en wonen samen met onze drie prachtige dochters Stephany, Britney en Shania in Elspeet.

We zitten nu in de voorbereidingsfase om in januari 2018 uitgezonden te worden naar Papoea-Nieuw-Guinea, als guesthelpers voor Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. We worden uitgezonden voor een periode van 1,5 jaar.

Diverse gebeurtenissen hebben ons sterk duidelijk gemaakt dat we dingen moeten gaan afronden en loslaten. Bij ons is het verlangen gegroeid om iets te betekenen voor de medemens. Na verloop van tijd werd het steeds duidelijker dat dit op een andere plek in de wereld is.

In januari 2017 hebben wij in een gesprek met onze voorganger deze verlangens gedeeld. Het werd helder dat God ons iets duidelijk wilde maken. Alleen, wat, waar of hoe, dat wisten we op dat moment nog niet. Diezelfde avond kregen we rust om bewust de controle over ons leven volledig aan God toe te vertrouwen. Als antwoord hierop zijn er dingen gebeurd die we voorheen niet voor mogelijk hielden. De wonderen stapelden zich op.

We hebben zes organisaties benaderd met ons verhaal. We vertrouwden dat God ons kenbaar zou maken wat onze taak zou worden. Met de drie organisaties hadden we fijne en leerzame gesprekken. Toch gaf dit ons niet het ‘juiste’ gevoel. Een gesprek met een vierde organisatie stond voor anderhalve maand later op het programma. Dit was een maand vol twijfel: hebben we iets gemist?

Eindelijk, ons laatste gesprek. Op 14 maart 2017 gingen we op bezoek bij Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Met gemengde gevoelens zijn we er naar toe gegaan. Wat kan een Bijbelvertaalorganisatie met onze studie-achtergrond? Toch zijn we met een open houding het gesprek in gegaan en Wycliffe Bijbelvertalers ook.

Tegen het einde van het gesprek werd er een vacature voor ons neergelegd, die precies klopte met het profiel van Hans. Deze vacature had God al 2 maanden geleden voor ons klaargelegd. Nu, na drie gesprekken met andere organisaties, was het tijd om onze taak te ontvangen. Alles viel op zijn plek. De rust en verbondenheid die er heerste was zó bijzonder, verdere bevestiging was voor ons niet meer nodig. Deze ‘ongewone’ vacature voor een Bijbelvertaalorganisatie was in dezelfde week binnengekomen als onze mail. Dit was geen toeval.

Juist hier, in een gesprek waar we zelf weinig van hadden verwacht, kwam God zelf met Zijn plan voor ons leven. Bestemming: Papoea-Nieuw-Guinea. Een land aan de andere kant van de wereld, waar we amper wat vanaf wisten.

Hoe nu verder?

Hans gaat aan de slag als ‘farm supervisor’. Medewerkers van Wycliffe pachten een groot stuk grond van ongeveer 200 ha van de overheid waar het dorp Ukarumpa is gevestigd. Voorwaarde voor de pacht: de bestemming moet een agrarisch project zijn. Op dit moment lopen er zo’n 75 vleeskoeien, maar er is ruimte voor meer koeien. Omdat er momenteel onvoldoende kennis is van koeien, gaat er onnodig geld verloren. Nu worden de koeien verzorgd door een fulltime ‘cattleman’, een lokale medewerker. In het kort zijn de projectdoelen:

  • Het verbeteren van de huidige veestapel door middel van een fokprogramma, grasland-verbetering en rantsoen optimalisatie.
  • Het onderzoeken welke mogelijkheden er z n voor het houden van ander vee zoals melkkoeien, eenden, vissen, leg-/vleeskippen en geiten.
  • Het onderzoeken welke mogelijkheden er z n voor het ondersteunen en begeleiden van de lokale bevolking het opzetten van kleinschalige boerenbedrijfjes.
  • Het overdragen van kennis aan de ‘cattleman’, zodat deze in de toekomst het project kunnen voortzetten.

Gerline zal er op de eerste plaats er zijn voor de kinderen. Momenteel wordt er gekeken naar een passende functie, die gecombineerd kan worden met schoolgaande kinderen.

We willen u/jou graag op de hoogte houden via nieuwsbrieven en blogs. Zo kunt u/jij meebeleven hoe wij ons voorbereiden op de uitzending naar Papoea-Nieuw-Guinea en hoe ons leven daar vanaf januari 2018 zal zijn.

Om het werk voor Wycliffe in Papoea Nieuw Guinea te kunen blijven doen, is er veel geld nodig. Daarvoor zoeken we donateurs. Dat kan door een eenmalige gift of door als donateur  per maand te steunen. Dit kan voor ieder bedrag.