Alfabetisering

 

 

 

Het land Papoea Nieuw Guinea (PNG) kent veel mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Een aantal jaar geleden kwam een lokale vrouw ‘mama Ruth’ naar een Nederlandse zendeling, die op dat moment in Ukarumpa (PNG) woonde. Ze had een brandende vraag; “Wilt u mij en andere mama’s leren om in onze Bijbel te lezen?”

Deze vrouwen hadden de Bijbel in hun eigen taal, maar konden het niet lezen. En de honger was groot!

Naar aanleiding hiervan kreeg de Nederlandse vrouw het verlangen om mee te helpen heel PNG Zijn Woord te leren lezen. Ze begon een lesmethode te schrijven. Een voor een cursus om lokale mensen te leren lezen en schrijven, deze wordt ‘amamas long rit na rait’ genoemd. En een om lokale mensen op te leiden tot leraar ‘amamas long tis’, zodat zij het land in kunnen trekken om de cursus ‘amamas long rit na rait’ te kunnen geven. Zodat steeds meer mensen Gods Woord kunnen lezen in hun eigen taal.

De cursus wordt gegeven in de handelstaal van PNG, namelijk Tok Pisin. Nadat zij het lezen en schrijven in Tok Pisin goed onder de knie hebben, is het eenvoudig om over te stappen naar hun eigen moedertaal, waarin de Bijbel vertaalt is.

De Nederlandse vrouw heeft deze alfabetiseringscursus vanaf het begin gecoördineerd, maar zij is in 2018 met haar gezin voorgoed terug gegaan naar Nederland. In de loop van de tijd dat wij in PNG woonden liet God Gerline zien dat ze deze taak mag overnemen. Dit houd in dat ze de nauw samenwerkt met de lokale mensen, ze stuurt hen aan, woont cursussen bij en helpt zo nodig als er conflicten zijn.

Het doel is om zoveel mogelijk lokale mensen op de leiden tot leraar, zodat zij les kunnen gaan geven in heel PNG, en daardoor veel mensen Gods Woord kunnen lezen, waardoor hun relatie naar Hem verdiept kan worden.

Met uw hulp kunnen wij het werk in Papoea Nieuw Guinea voortzetten.

Wilt u deel uitmaken van deze missie, dan kunt u donateur worden. Dit kan door ons structureel, maandelijks te steunen. Uiteraard is een jaarlijkse, dan wel een eenmalige gift ook meer dan welkom.