Terugblik

De Ideeën tijdens ons vorige vertrek

 • Het verbeteren van de huidige veestapel door middel van een fokprogramma, graslandverbetering en rantsoen optimalisatie.
 • Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het houden van ander vee zoals melkkoeien, eenden, vissen, leg-/vleeskippen en geiten.
 • Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het ondersteunen en begeleiden van de lokale bevolking bij het opzetten van kleinschalige boerenbedrijfjes
 • Het overdragen van kennis aan de ‘cattleman’ en andere lokale werkers, zodat deze in de toekomst het project kunnen voortzetten.

Wat troffen we aan in Ukarumpa

 • 58 vleeskoeien met een aantal kruisingen met melktype
 • 2 stieren
 • De koeien in zeer slechte conditie
 • 1 ongetrainde Cowboy
 • Vangkooi buiten de omheining op een onwerkbare plek
 • Perceel grasland binnen de omheining voor de nacht
 • Paar kleine bijgebouwen
 • Geen enkele registratie van het verleden of het heden

Het plan wat vervolgens is opgemaakt

 • Overzicht gemaakt wat de supermarkt en de omgeving aan zuivel en vlees nodig hebben per jaar.
 • Plan uitgewerkt om te proberen alles wat op dit moment aan zuivel en vlees wordt geconsumeerd in Ukarumpa zelf te gaan produceren.
 • Wat hebben we nodig om dit doel te bereiken?

        100 koeien per jaar afmesten voor vlees

        50 Liter melk per dag

        100000 eieren per jaar

        1000 vissen per jaar

 • De grond opdelen in verschillende percelen om de kudde koeien te kunnen splitsen in melk en vlees type
 • Ruimte maken om de koeien te kunnen behandelen, controleren en slachten.
 • Melkstal maken
 • Schone ruimte creëren om de zuivel te kunnen verwerken

Wat is er bereikt in de afgelopen periode

 • 280 koeien waarvan

        250 vleeskoeien/jongvee

        14 stieren

        16 melkkoeien

 • Een registratie van de kudde en een goede structurele behandelmethode tegen ziekte.
 • 4 cowboys deels getraind
 • In delen gesplitste percelen binnen de omheining, zodat de kudde gesplitst kan grazen.
 • Grote stal met een melkverwerkingsruimte en ziekteverblijf
 • 11 koeien die worden gemolken in een 4 stands melkstal
 • Eigen melkverwerking, melk pasteuriseren, yoghurt maken, ricotta kaas maken, slagroom maken
 • Vijver met 1100 vissen en een eendenverblijf op het water, waar eenden worden gefokt voor vlees en schapen voor wol
 • Vleesproductie van 2 koeien per week die geslacht worden afgeleverd
 • Kavelpaden, zodat de koeien eenvoudig kunnen worden verplaatst

Wat betekent dit voor de toekomst?

 • We kunnen 100 koeien per jaar slachten, dit houdt in dat we de hele omgeving van vlees kunnen voorzien inclusief de dorpen om ons heen.
 • 70 liter melk per dag, dit betekent dat we naast de melk die we hadden gerekend ook nog slagroom, yoghurt en ricotta kaas kunnen maken en dan nog overhouden om een extra product te gaan maken.
 • 1100 Tilapia’s, dit is nog in een proefsetting maar lijkt goed te functioneren. Dit betekent genoeg vis voor de supermarkt en het trainingscentrum.
 • Eenden die worden afgemest voor vlees.
 • Het komende jaar hopen we in de groene cijfers te kunnen draaien met de boerderij, dit is een fantastische ontwikkeling.

Wat is de impact van de ontwikkelingen?

 • In plaats van elk jaar groot verlies te draaien, gaan we winst maken.
 • De winst zorgt voor extra geld voor Bijbelvertaal projecten.
 • De supermarkt in Ukarumpa heeft zuivel van eigen grond, dit betekent geen geïmporteerde melk meer verkopen wat inkoopkosten scheelt.
 • Het vlees hoeft ook niet meer buiten de organisatie ingekocht te worden wat ook de inkoopkosten verminderd.
 • We voldoen volledig aan de eis van de regering met betrekking op de pachtovereenkomst.
 • We zijn een praktijkschool voor de lokale bevolking en zorgen voor werkvoorziening.
 • We kunnen koeien verkopen aan de lokale bevolking, dit is een ontzettend grote service die we kunnen leveren wat ook weer relaties versterkt.
 • We worden zeer positief benaderd door de regering, omdat deze probeert de zuivelproductie in het land op gang te krijgen. Ze hebben bijvoorbeeld de invoerbelasting verhoogd van de zuivel om dit te stimuleren. Op dit moment zijn wij de 2eplek in het land waar wordt gemolken.

 

Met uw hulp kunnen wij het werk in Papoea Nieuw Guinea voortzetten.

Wilt u deel uitmaken van deze missie, dan kunt u donateur worden. Dit kan door ons structureel, maandelijks te steunen. Uiteraard is een jaarlijkse, dan wel een eenmalige gift ook meer dan welkom.