Wycliffe

Bijbelvertalers Nederland
Lees meer over Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Bijbelvertalers gelooft dat God mensen verandert door Zijn Woord. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel die ze werkelijk begrijpen. In talloze huizen, kerken en volken klinkt het verlangen naar het Evangelie in de eigen taal. Samen willen we die wens waarmaken.

Een aantal projecten van Wycliffe Bijbelvertalers draaien in Papoea-Nieuw-Guinea. In Ukarumpa, een groot compound van Wycliffe in het land, wonen en werken veldmedewerkers van allerlei nationaliteiten. Dit zijn mensen met allerlei functies: taalkundigen, theologen, management en ondersteunende diensten als administratie, ICT, bouw- en onderhoud en landbouw.

Het doel van het landbouwproject waar Hans aan gaat werken: – De vereiste die de regering heeft gesteld bij de pacht van de grond is dat er ook een agrarisch project op gevestigd wordt. – Het ontwikkelen van kennis op agrarisch gebied bij de lokale bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea, zodat zij zelf in staat zullen zijn bedrijven op te zetten en te onderhouden.

ANBI

Wycliffe Bijbelvertalers is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Door de ANBI-status is Wycliffe vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan het Bijbelvertaalwerk. Het RSIN-nummer van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is: 804 855 110

Nieuwsgierig geworden naar het werk van Wycliffe Bijbelvertalers? Kijk op wycliffe.nl voor meer informatie.

Met uw hulp kunnen wij het werk in Papoea Nieuw Guinea voortzetten.

Wilt u deel uitmaken van deze missie, dan kunt u donateur worden. Dit kan door ons structureel, maandelijks te steunen. Uiteraard is een jaarlijkse, dan wel een eenmalige gift ook meer dan welkom.