Doneren

Om het werk van Hans en Gerline Beukers in Papoea Nieuw Guinea mogelijk te maken, is er veel geld nodig.  Ze mogen pas gaan als het geld voor de eerste 2 jaar binnen, dan wel toegezegd is. Wilt u ook onderdeel zijn van dit project?  We worden niet allemaal geroepen om in het buitenland de zending te bedrijven, maar ook vanuit Nederland kunnen we er een onderdeel van zijn.  

Wat is er nodig?

Om alles te kunnen bekostigen is er maandelijks  € 4750,00 nodig.

In de grafiek hiernaast een beeld waarvoor dit geld nodig is. De begroting is opgesteld door Wycliffe bijbelvertalers.

Vaste donateurs

Gevers

Toegezegd/binnen

Nog nodig

  • In totaal is er voor de eerste jaren € 120.000,- nodig 95% 95%

Wat kunt u doen?

Eenmalig

U kunt eenmalig een gift doen. Dit kunt u doen door het formulier onder de link in te vullen. https://www.beukers-papoea.nl/doneren/

Structureel

Heeft u de mogelijkheid zich te verbinden aan dit prachtige werk, dan kunt u een vaste donateur worden. Dit kan via de volgende link: https://www.beukers-papoea.nl/doneren/  Uiteraard kunt u altijd uw bijdrage aanpassen, dan wel stop laten zetten.

Acties

Door mee te doen aan de acties die door de TFC leden worden opgezet. Onze kraam te bezoeken op de markten, zodra dit weer mogelijk is. Door zelf een actie op te zetten. Dit kan in overleg met het actiecommité van de TFC.

Sponsorkliks

Door uw internetbestellingen in plaats van rechtstreeks op de webwinkel van een bedrijf te bestellen, kunt u dit ook doen via Sponsorkliks. Hier zijn veel webwinkels bij aangesloten. Door via sponsorkliks te bestellen, steunt u “gratis” het project van Hans en Gerline in Papoea Nieuw Guinea.  Neemt u er vooral eens een kijkje door te klikken op de banner. 

ANBI-status CBF-keurmerk

Wycliffe Bijbelvertalers is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Door de ANBI-status is Wycliffe vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan het Bijbelvertaalwerk. Het RSIN-nummer van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is: 804 855 110

CBF                                               

Wycliffe heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

Donatieformulier

Hiermee kunt u Hans en Gerline structureel of eenmalig steunen.

Sponsorkliks

Met sponsorkliks kunt u Hans en Gerline “gratis”  steunen.

Acties

Neem deel aan acties. Bezoek ons op markten. Zet zelf een actie op.

Waarvoor geeft u?

Uw donaties worden gebruikt om het leven en werken van Hans en Gerline met de kinderen in Papoea Nieuw Guinea mogelijk te maken. Het is dus voor hun levensonderhoud, het onderwijs van de kinderen, ziektekosten, verplichte verzekeringen, de vliegreis. Zie ook bovenstaande grafiek. Met uw en onze hulp kunnen ze gaan. Wilt u samen met ons een schakel zijn in dit zo belangrijke werk? Een bijbel voor iedereen in de taal van zijn hart. Is dat niet Gods opdracht met Pinksteren?  Doet u mee?  Thuisfrontcommissie.

 

Landbouwproject

In de eerste periode heet Hans zich ingezet om de boerderij rendabel te maken en de lokale mensen op te leiden. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar: https://www.beukers-papoea.nl/agrarisch/

Alfabetisering

Wanneer ze weer terug zijn in Ukarumpa – Papoea Nieuw Guinea zal Gerline het alfabetiseringsproject gaan managen. Meer informatie kunt u lezen op: https://www.beukers-papoea.nl/alfabetisering/

Ondersteuning bijbelvertaalproject

In de nieuwe periode zal Hans het landbouwproject verder begeleiden en uitbouwen. Het is de bedoeling dat hij dit meer en meer gaat overdragen aan de lokale bevolking. Daarnaast zal hij daar waar nodig ondersteuning bieden bij het Bijbelvertaalwerk. Zie ook: https://www.beukers-papoea.nl/bijbel-vertalen/

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan via onderstaand formulier contact met ons op

Ukarumpa, Papoea Nieuw Guinea

n.v.t.