Bijbelvertaalproject

De komende periode hoop ik me voor een deel bezig te houden met de boerderij.

Hiernaast hoop ik als language program manager de bijbelvertalers van een aantal taalgroepen te begeleiden tijdens het Bijbelvertaalproces.

Hierbij help ik de lokale bijbelvertalers met o.a.:
-Maken van een planning
-Zorgen voor bijscholing waar nodig
-Zorgen dat de delen van de Bijbel die vertaald zijn worden gecontroleerd
-Organiseren van het inspreken van de audio Bijbel
-Bij onenigheid proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen

 

 

Met uw hulp kunnen wij het werk in Papoea Nieuw Guinea voortzetten.

Wilt u deel uitmaken van deze missie, dan kunt u donateur worden. Dit kan door ons structureel, maandelijks te steunen. Uiteraard is een jaarlijkse, dan wel een eenmalige gift ook meer dan welkom.