Selecteer een pagina

 

 

De familie Beukers is door Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar Ukarumpa – Papoea Nieuw Guinea

De familie is nu op verlof in Nederland 

  

Wilt u meer weten over het bijbelvertaalwerk van Wycliffe in Ukarumpa en het werk van Hans en Gerline Beukers?

Hans en Gerline geven graag een presentatie.

Aanvragen via info@beukers-papoea.nl

 

 

 

 

Evenementen: https://www.beukers-papoea.nl/events/ 

 

 

Wij zijn Hans en Gerline Beukers. We woonden tot we werden uitgezonden met onze drie prachtige dochters Stephany, Britney en Shania in Elspeet.

Op 31 januari 2018 zijn wij voor anderhalf jaar namens Wycliffe Bijbelvertalers Nederland uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea.

Nu zijn we terug in Nederland en willen graag volgend jaar terug naar Papoea Nieuw Guinea.

Nieuws en berichten

Eenden-/schapenschuur boven water

Goed nieuws om mee te beginnen, er zijn drie stierkalfjes geboren en dat is altijd feest. Dit betekent ook weer een nieuwe koe om te melken. Het is één van de koeien die we afgelopen jaar nieuw hebben aangekocht. Nu...

Lees meer

Rondleiding Bijbelvertalers op de farm

Her en der zijn er in Ukarumpa wat loze hoeken die braak liggen. In het verleden is al van alles geprobeerd om het nuttig te maken, maar het liep uit op niets. Na enige tijd hierover te hebben nagedacht, zijn we op het idee gekomen om deze plekken te gaan gebruiken om...

Lees meer

Kalfjes per vliegtuig naar Ukarumpa

De laatste voorbereidingen voor het overvliegen van de twee Holstein stierkalfjes worden gedaan.  De interieurbouwers hebben de twee transport kisten als bouwpakket samengesteld en de overige materialen er bij ingepakt, deze zijn vervolgens naar het vliegveld...

Lees meer

Bij de melkkraam

De week begon minder goed, er was een geit dood dus dat was jammer. We hebben autopsie gepleegd om te achterhalen wat de doodsoorzaak zou kunnen zijn. Het ziet er naar uit dat hij dood is gegaan aan CAE, een ziekte die niet zo best is; er bestaat geen middel voor om...

Lees meer

Vervanger ?

De week begint goed met de geboorte van een vaarskalf, moeder en kind maken het goed. Ook kwam er een  jongen langs die graag bij ons wilde komen werken. Hij heeft een goede opleiding afgerond op agrarisch gebied, hier in Papoea Nieuw Guinea. Daarnaast heeft hij nog...

Lees meer

Zelfstandig

De structuur van de dag wordt steeds beter, de dingen beginnen gewoon te worden en dat merk je in de kwaliteit van het werk. Het is zelfs zo, dat er nu 1 man melkt en alle verwerking en verzorging van de dieren doet. Dit betekent dat hij om 8 uur begint met melken....

Lees meer

Hans en Gerline Beukers willen met hun gezin graag terug naar Ukarumpa – Papoea Nieuw Guinea om het werk daar voort te zetten en het Bijbelvertaalwerk ondersteunen.

Hiervoor zijn we hard op zoek naar donateurs.  Wilt u, net als de familie Beukers, het bijbelvertaalwerk van Wycliffe ondersteunen? Dit is mogelijk door een bedrag over te maken naar NL20 RABO 0320 8781 20 t.n.v. Wycliffe PNG t.o.v. Familie Beukers of gebruik het onderstaande formulier

ANBI

Wycliffe Bijbelvertalers is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Door de ANBI-status is Wycliffe vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan het Bijbelvertaalwerk. Het RSIN-nummer van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is: 804 855 110

Video over het project en het gezin voor ze vor anderhalf jaar vertrokken naar Ukarumpa – Papoea Nieuw Guinea.

Kijk hieronder of gebruik deze link

Hans gaat de bestaande boerderij met 75 koeien winstgevend maken in het zendelingendorp Ukarumpa waar Gerline een verzorgende taak krijgt. De boerderij is een verplicht onderdeel van het huurcontract voor de grond waar het dorp op staat.

De bedoeling is om de boerderij uit te bouwen met andere beesten als kippen en varkens en zo een winstgevend bedrijf te bouwen dat duurzaam werkgelegenheid biedt aan mensen uit de omgeving. Ook de ontwikkeling van producten voor de verkoop aan de Horeca en toeristenindustrie zal worden onderzocht.

Projectdoelen

Het verbeteren van de huidige veestapel door middel van een fokprogramma, grasland-verbetering en rantsoen optimalisatie

Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het houden van ander vee zoals melkkoeien, eenden, vissen, leg-/vleeskippen en geiten.

Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het ondersteunen en begeleiden van de lokale bevolking het opzetten van kleinschalige boerenbedrijfjes.

Het overdragen van kennis aan de ‘cattleman’, zodat deze in de toekomst het project kunnen voortzetten.

Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?

Ukarumpa

Elspeet

Fotogalerij