Selecteer een pagina
Nieuwe dieren op de farm

Nieuwe dieren op de farm

Land gebruiksklaar maken We zijn inmiddels al aan het einde gekomen van het eerste kwartaal werken op de farm. We hebben het hek naar buiten naar een hoger gelegen gebied verplaatst. We zijn daarom begonnen met het aanleggen van een kavelpad van gebroken puin De...
Uitbreiding op de farm

Uitbreiding op de farm

Het melken De lokale medewerkers beginnen zich steeds gemakkelijker te voelen met de melkerij en worden steeds zelfstandiger. Het is wel een uitdaging om bij de koe de melk te laten schieten. Dit komt vooral doordat het een kruising Brahma is. We hebben besloten om de...
Behandelen koeien en geboorte kalfjes

Behandelen koeien en geboorte kalfjes

Behandelen van de koeien De week voor het behandelen van de koeien is aangebroken. We hebben de laatste hand gelegd aan de behandelsluis en zijn klaar voor het behandelen en splitsen van de kudde. Tijdens de behandeling hebben we nog her en der veranderingen en wat...
Maken van de vangkooi

Maken van de vangkooi

Plan van aanpak Samen met de werknemers uit PNG, dat zijn er ondertussen 3, zijn we tot de conclusie gekomen, dat we het beste de vangkooi zo snel mogelijk kunnen maken. We kunnen dan de koeien gaan behandelen tegen wormen en vliegen. We hebben een globale planning...
Stier Hans

Stier Hans

Terrein rondom “nieuwe” boerderij Bij terugkomst uit Lae zijn we de week begonnen met het verwijderen van cementplaten en boomstobben in het gebied rond de “nieuwe stal”. Het gebouw dat we hebben toegewezen gekregen, is het oorspronkelijke kantine/keuken...
Het echte werk is begonnen

Het echte werk is begonnen

Het project gaat nu echt van start! Bij aankomst op het terrein van CAM (Bouw en onderhoud) waar de agrarische tak ook onder valt, ontmoet ik cowboy Josep, afkomstig uit de omgeving van Ukarumpa, die voor de koeien zorgt, waarmee ik de komende tijd nauw mee zal...