Nieuwe dieren op de farm

Nieuwe dieren op de farm

Land gebruiksklaar maken We zijn inmiddels al aan het einde gekomen van het eerste kwartaal werken op de farm. We hebben het hek naar buiten naar een hoger gelegen gebied verplaatst. We zijn daarom begonnen met het aanleggen van een kavelpad van gebroken puin De...
Uitbreiding op de farm

Uitbreiding op de farm

Het melken De lokale medewerkers beginnen zich steeds gemakkelijker te voelen met de melkerij en worden steeds zelfstandiger. Het is wel een uitdaging om bij de koe de melk te laten schieten. Dit komt vooral doordat het een kruising Brahma is. We hebben besloten om de...